Lakiasiaintoimisto vuodesta 2007

LakiMajakka Oy on vuonna 2007 perustettu lakiasiaintoimisto, jonka laaja toimintakenttä ulottuu Varkauden, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin alueelle sekä Pirkanmaan seudulle. Varkauden toimistomme sijaitsee kaupunkimaisemassa Ahlströminkadun lehmustien varrella. Toinen toimipisteemme Tampereella on avoinna sopimuksen mukaan. Lakimiehemme ovat Suomen Lakimiesliiton jäseniä. Olemme Suomen Yrittäjien jäsenyritys.

LakiMajakan toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakaslähtöisesti korkeatasoisia oikeudellisia asiantuntijapalveluja yksityishenkilöille, yhdistyksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Tavoittelemme kannattavuutta toimeksiantajiemme tyytyväisyyden ja luottamuksen kautta. Laadukas ja läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa on meille kunnia-asia.

Me LakiMajakalla ohjaamme, turvaamme ja autamme asiakkaitamme erilaisten elämäntilanteiden, vastoinkäymisten tai haasteiden edessä. Olemme joustava, helposti lähestyttävä ja nykyaikainen lakiasiaintoimisto. Tarjoamme oikeudellista asiantuntija-apua luotettavasti, tehokkaasti ja yksilöllisesti. Hinnoittelumme perustuu avoimuuteen ja kohtuullisuuteen.

Toimintamme keskeisiä lähtökohtia ovat luottamuksellinen asiakassuhde, kannustava ja hyvähenkinen työympäristö sekä yhteiskuntavastuullisuus.

Suosittele meitä

Luottamuksellinen asiakassuhde

Luottamuksellinen asiakassuhde perustuu aina avoimeen ja kunnioittavaan yhteistyöhön toimeksiantajan kanssa. Olemme sitoutuneet noudattamaan työssämme ammattieettisiä ohjeita. Pyrimme ratkaisemaan oikeudelliset toimeksiannot kustannustehokkaasti ja ripeästi asiakkaan etu edellä. Otamme huomioon asiakkaan tarpeet avoimessa ja kohtuullisessa hinnoittelussamme.

Kannustava ja hyvähenkinen työyhteisö

Kannustava ja hyvähenkinen työympäristö on yksi toimintamme kulmakivistä. Se mahdollistaa työn laadukkaan tekemisen ja monipuolisen ammattitaidon hyödyntämisen. Nuorekkaassa työyhteisössämme toimintaa ohjaavat hyvä työilmapiiri, keskinäinen yhteistyö sekä kollegiaalinen tuki ja arvostus.

Yhteiskuntavastuullisuus

Vastuullinen yrittäminen kiinteänä ja hyödyttävänä osana yhteisöä on yksi LakiMajakan peruslähtökohdista. Koemme syvää vastuuta ympäristöstä ja haluamme olla vastuullinen osa yhteiskuntaamme tukemalla yleishyödyllistä toimintaa kotimaassa ja kauempana. Tuemme paikallisten urheiluseurojen ja muiden yhteisöjen toimintaa sekä olemme mukana erilaisten liikunta- ja kulttuuritapahtumien toteuttamisessa.