Täyden palvelun lakitoimisto

LakiMajakka Oy on yleisjuridinen lakiasiaintoimisto, jolla on laaja-alaista kokemusta ja asiantuntemusta kaikilta juridiikan osa-alueilta. Tarjoamme oikeudellisia asiantuntijapalveluja yksityishenkilöiden, PK-yritysten sekä yhdistysten lainopillisiin tarpeisiin.

Toimintamme painopistealueita ovat liikejuridiset asiat, perhevarallisuusasiat, kiinteistöjen ja huoneistojen omistamiseen ja vuokraamiseen liittyvät asiat, veroasiat, sopimusten laadinta ja tarkastaminen, vahingonkorvausasiat, velkomusasiat, työoikeudelliset asiat ja rikosasiat.

Tällä sivulla esittelemme tarkemmin lakiasiainpalveluidemme painopistealueet.

Yleiset veloitusperusteet

LakiMajakka Oy tarjoaa oikeudellisia asiantuntijapalveluja kohtuulliseen, avoimeen hintaan. Ongelman ja palveluntarpeen kartoittava alkuneuvottelu on aina maksuton. Alkuneuvottelu voidaan käydä puhelimitse, sähköpostitse tai toimistolla.

Toimeksiantojen laskutusperusteena käytämme aikaperusteista tuntiveloitusta, joka perustuu toimeksiantoon käytettyyn aikaan. Tuntiveloitus on 200 €/tunti, johon lisätään arvonlisävero (24%). Arvonlisäverollinen tuntiveloitus on 248,00 € / tunti. Maksuehtomme on 14 päivää laskun päiväyksestä. Maksuviivästyksissä viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Oikeusapu

LakiMajakka Oy hoitaa myös oikeusapuasioita. Oikeusavulla tarkoitetaan sitä, että asiakas voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten oikeudellisen avustajan kokonaan tai osittain valtion rahoittamana. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavun myöntämiseen vaikuttavat hakijan tulot, menot, varallisuus ja elatusvelvollisuus. Myös avio- tai avopuolison tulot ja menot otetaan huomioon. Selvitämme asiakkaan puolesta hänen oikeutensa ilmaiseen oikeusapuun. Laadimme myös mielellämme oikeusapuhakemuksen asiakkaan puolesta. 

Suosittele meitä

Perhevarallisuusasiat

Tarjoamme laajaan kokemukseen ja ensiluokkaiseen ammattitaitoon perustuvaa oikeudellista asiantuntemusta perhevarallisuutta koskevissa asioissa ihmisen eri elämänkaaren vaiheissa. Toimistomme neuvoo perhevarallisuusasioissa ja laatii perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät asiakirjat, kuten avioehdot, avopuolisoiden väliset sopimukset, perunkirjoitukset ja testamentit. Hoidamme myös elatusasioihin ja perinnönjakoihin liittyviä toimeksiantoja.

Kiinteistöjen ja huoneistojen omistaminen sekä vuokraaminen

Tarjoamme kiinteistöjen ja huoneistojen omistamiseen sekä vuokraamiseen liittyviä oikeudellisia palveluja. Laadimme muun muassa kauppakirjat ja vuokrasopimukset. Hoidamme toimeksiantona myös kaupan virheet, vuokrasopimusten purkamiset ja häädöt.

Liikejuridiset asiat

Toimistomme lakimiehiltä löytyy kattavaa liikejuridista erikoisosaamista.  Avustamme asiakkaitamme monipuolisesti erilaisissa liikejuridiikan toimeksiannoissa, kuten yrityksen perustamisessa ja kirjanpitoasioissa. Lisäksi neuvomme yhtiö- ja vero-oikeutta koskevissa kysymyksissä.

Sopimusten laadinta ja tarkastaminen

Lakimiehemme ovat kokeneita sopimusoikeuden asiantuntijoita. Laadimme ja tarkastamme sopimuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.

Vahingonkorvausasiat

Neuvomme ja autamme yksityishenkilöitä sekä yritysasiakkaita kaikissa vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa, kuten varallisuus-, henkilö- tai esinevahinkoihin liittyvissä tilanteissa.

Velkomusasiat

Hoidamme yksityishenkilöiden ja yritysasiakkaiden saatavien perintää koskevia toimeksiantoja. Toteutamme perintätoimeksiannot ammattitaitoisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Työoikeudelliset asiat

Toimistomme lakimiehet ovat työoikeuden ammattilaisia. Tarjoamme yksityishenkilöille ja yrityksille apua kaikissa työoikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä asioissa, joita työsuhteen elinkaaren aikana tulee vastaan. Laadimme työsopimuksia ja muita työoikeudellisia asiakirjoja sekä autamme ja konsultoimme työsuhteeseen, työaikaan, lomiin tai palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Rikosasiat

Luotettavat lakimiehemme avustavat kaikenlaisissa rikosasioissa rikoksen uhreja sekä rikoksesta epäiltyjä. Yksityishenkilöiden lisäksi selvitämme myös yritysten rikosasioita. Olemme asiakkaiden tukena ja turvana koko rikosprosessin läpi aina esitutkinnasta alkaen. Sitoudumme hoitamaan jokaisen rikosoikeudellisen toimeksiannon ammattitaitoisesti ja arvokkaasti.

Veroasiat

Vero-oikeudellisten asioiden hoitaminen on yksi toimistomme erikoisosaamisalueista. Veroasioissa asiakkaitamme palvelee vero-oikeuteen erikoistunut auktorisoitu lakimies KTT, OTM Martti Nieminen. Veropalveluitamme yritysasiakkaille ja yksityishenkilöille ovat muun muassa verokonsultointi, veroneuvonta sekä verosuunnittelu. Lisäksi laadimme verotukseen liittyviä oikaisupyyntöjä ja hoidamme valitusasioita.