LAKIMAJAKKA OY SAATTAA NUORIA TYÖELÄMÄÄN

Tänä kesänä LakiMajakka Oy sekä lakiasiaintoimiston yhteydessä toimiva tilitoimisto TalousMajakka Oy työllistävät useita nuoria kesätyö- ja työharjoittelupaikkoihin Varkauteen. Lujana paikallisena toimijana kannamme vankkaa vastuuta nuorten saattamisesta työelämään. Nuorten työllistäminen on osa konsernin yhteiskuntavastuullista toimintaa, jolla tuemme nuorten kestävää kiinnittymistä työelämään ja yhteiskuntaan.

Toimistollamme työskentelee erityyppisissä toimenkuvissa niin kesätyöntekijöitä kuin työharjoittelijoitakin. Mielekkään työn ja tärkeän työkokemuksen tarjoaminen on meille kunnia-asia, sillä positiivinen kesätyökokemus kasvattaa nuorten ammatillista itsetuntoa ja innostaa nuoria työelämän pariin. Nuorekkaassa ja kannustavassa työyhteisössämme nuoret pääsevät näennäistyön sijaan syvällisesti mukaan toimiston ja koko konsernin toimintaan.

Motivoituneita työharjoittelijoita ja reippaita kesätyöntekijöitä

Tänä vuonna olemme tarjonneet opiskelijoille työharjoittelupaikkoja muun muassa lainopillisen alan, taloushallinnon sekä viestinnän parissa. Tarjoamalla koulutukseen liittyviä harjoittelujaksoja kannamme vastuuta opiskelijoiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Työharjoittelujakson suorittaminen toimistollamme on otollinen mahdollisuus tutustua ja harjaantua työelämään jo opintojen aikana. Monipuoliset, vastuulliset ja haastavat työtehtävät kannustavat hyödyntämään ja keräämään omaan opintoalaan liittyvää osaamista sekä mahdollistavat henkilökohtaisen työssä onnistumisen.

Vastaavasti olemme palkanneet tänä vuonna kesätöihin eri-ikäisiä nuoria eri koulutusasteilta ja -aloilta. Opiskelijat työllistyvät meille opintojaan tukeviin tehtäviin, joissa he pääsevät yhdistämään teorian ja käytännön. Lisäksi kesätyöntekijät auttavat konsernin muissa liiketoiminnoissa sekä erilaisten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Monipuolisten kesätyötehtävien kautta nuoret pääsevät hankkimaan käytännön tietoa ja kokemusta työelämästä, tutustumaan keskeisiin työelämän pelisääntöihin sekä näkemään oman osaamisensa merkityksen.

Kesätyöntekijöiden ja työharjoittelijoiden työllistäminen on koko konsernimme etu. Motivoituneet, innokkaat ja rohkeat nuoret tuovat työyhteisöömme tuoretta osaamista sekä uusia näkökulmia. Kesätyö- ja  työharjoittelupaikkojen järjestäminen onkin meille yhtäältä opettamisen, toisaalta omakohtaisen oppimisen tilaisuus.

Nuorten työllistäminen tuo elinvoimaa myös toimiston ulkopuolelle, kaupunkiin. Toimistomme Varkaudessa on osoittautunut houkuttelevaksi työpaikaksi, sillä meille on hakeutunut töihin opiskelijoita ympäri Suomea aina länsirannikolta Pohjois-Suomeen saakka. Varkaus vetää puoleensa tulevaisuuden tekijöitä.

LakiMajakka ja TalousMajakka tarjoavat nuorille arvokasta kosketuspintaa työelämään. Kuvassa Majakan tiimin naiset ja muutama kesävahvistus.