OSITTAINEN RYHTYMINEN LAKIOSAAN JA PERINTÖVEROTUS

Korkein hallinto-oikeus antoi 10.5.2013 ratkaisun (KHO 2013:52) perintöveron määräämisestä tapauksessa, jossa perilliset aikoivat vaatia vain osaa heille kuuluvasta lakiosastaan.

Tapauksessa isovanhempi oli tehnyt testamentin kolmen lapsensa, A:n, B:n ja C:n, lasten hyväksi.

Isovanhemman lapsilla A:lla, B:llä ja C:llä on rintaperillisinä testamentista huolimatta oikeus lakiosaansa, mikäli he tähän vetoavat. Lakiosa on perintökaaren mukaan puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta (PK 7:1.2).

Rintaperilliset A, B ja C aikoivat vaatia lakiosastaan vain 19 990 euroa, joka ei vastannut täyden lakiosan määrää. Loppuosa perinnöstä oli tarkoitus mennä rintaperillisten lapsille testamenttimääryksen mukaisesti.

Vakiintuneessa oikeus- ja verotuskäytännössä osittainen luopuminen perinnöstä on katsottu verovelkasuhteen synnyttäväksi määräämistoimeksi. Luopumisessa luopuja maksaa perintöveron ensin koko perintöosuudestaan, jonka jälkeen luopujan sijaan tulleet maksavat vielä lahjaveron osittaisen luopumisen kohteena olleesta omaisuudesta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli siten kysymys siitä, ryhtyvätkö A, B ja C lain mukaan määräytyvään lakiosaansa kokonaisuudessaan, jos heistä kukin rajoittaa lakiosavaatimuksensa koko lakiosan sijasta pienempään 19 990 euron määrään ja luopuvatko he näin tehdessään osittain perinnöstä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että jos lakiosaperilliset vaativat lakiosansa lain mukaan määräytyvää lakiosaansa pienempänä, he eivät ryhdy täyteen lakiosaansa, josta he sitten osittain luopuisivat. Lakiosaperilliset näin toimiessaan ryhtyvät vain vaatimaansa määrään ja hyväksyvät lakiosaansa loukkaavan testamentin vaaditun määrän ylittävältä osalta.

Osittaisessa ryhtymisessä lakiosaan ei siten ole kysymys osittaisesta perinnöstä luopumisesta. Näin ollen A:n, B:n ja C:n kunkin perintöosuus on 19 990 euroa, ja sanotun määrän ylimenevä osa verotetaan perintöverotuksessa testamentinsaajilta. Kysymys ei ollut myöskään veronkierrosta.

Lakimajakan asiantuntijoilla on laaja-alainen kokonaisnäkemys yksityishenkilöiden perintö-, lahja- ja tuloverotukseen liittyvistä kysymyksistä ja niiden tarjoamista jäämistösuunnittelumahdollisuuksista. Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa jäämistösuunnittelua, joten ota rohkeasti yhteyttä ja etsitään yhdessä juuri sinun tilanteeseesi sopiva ratkaisu.