KHO:LTA LINJAMUUTOS ”AMERIKAN PERINTÖJEN” VEROTUKSEEN

Ratkaisussaan KHO 2014:9 korkein hallinto-oikeus katsoi, että Yhdysvalloissa asuneen Yhdysvaltain kansalaisen Yhdysvalloissa sijainnutta omaisuutta ei tullut ottaa huomioon Suomessa asuneen perinnönsaajan perintöverotuksessa. Ratkaisu poikkesi aiemmasta verotuskäytännöstä, jossa Yhdysvalloissa sijainnutta omaisuutta oli vastaavassa tilanteessa verotettu Suomessa.

KHO:n ratkaisun vuoksi sellaisten henkilöiden, jotka ovat vuonna 2008 tai sen jälkeen saaneet perintönä Yhdysvalloissa sijaitsevaa omaisuutta Yhdysvaltalaiselta perinnönjättäjältä, kannattaa selvittää mahdollisuus oikaista perintöverotustaan siltä osin kuin ko. omaisuutta on verotettu Suomessa. Majakan asiantuntijat avustavat tarvittaessa asian selvittämisessä ja mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemisessä.